More SNet Ltd. @ !

ЦЕЛИ₪ Установяване на дългосрочни добри контакти и сътрудничество с клиентите;
₪ Предлагане на широка гама от услуги – консултации, проектиране, инсталиране, обучение, гаранционен и следгаранционен сервиз;
₪ Осъществяване на комплексни интегрирани решения, в зависимост от клиентските изисквания;
₪ Участие в държавни търгове и проекти;
₪ Непрекъснато разширяване на портфолиото от продукти и услуги на фирмата в съответствие с технологичните новости.