More SNet Ltd. @ !

V2M GPS системаАвтоматизирана GPS информационна система за мониторинг и контрол на транспортни средства

V2M е специално разработена за мониторинг на авто-паркове независимо от вида и броя на превозните средства. Системата гарантира пълен контрол и отлична координация при управлението на транспортни средства, както в частния, така и в публичния сектор. Тя е незаменима при отдаването на обществени дейности на частни фирми и контрола при изпълнението на сключените договори.


 • Системата се състои от хардуерна и софтуерна част.

  Хардуерната част представлява мултифункционално GPS устройство, което се монтира в автомобила, събира и кодира постъпващата от сателитите информация, както и данните от включени към устройството външни датчици и я изпраща посредством GPRS канал и Интернет до специален сървър с високо ниво на защита.

  Софтуерната част представлява WEB базирано приложение (не се налага инсталиране на допълнителен софтуер), предоставящо защитен достъп до данните посредством WEB страница от всеки компютър имащ връзка с интернет чрез стандартен WEB браузър. Осигурява информационно обслужване на основните дейности по планиране, експлоатация и отчет на работата на авто-паркове.

  Използвайки системата V2M, Вие получавате следните възможности:

  • Постоянно наблюдение на всички параметри;
  • Информация за текущото им състояние:
       - Местоположение;
       - Дата;
       - Час;
       - Скорост;
       - Посока на движение;
       - Моментен разход на гориво;
       - Включване/изключване на запалването.
  • Съхраняване и анализ на получената информация;
  • Изготвяне на пътни листа;
  • Изготвяне на справка за изминат маршрут в и извън работно време;
  • Изготвяне на цялостни справки за направен маршрут;
  • Генериране на пълен отчет за избран минал период за всички автомобили и шофьори;
  • Асоцииране на събития към МПС, като системата автоматично алармира при възникване на някое от тях:
       - Паник бутон;
       - Обороти на двигателя;
       - Температура на охладителната течност;
       - Неоторизиран шофьор;
       - Напрежение на акумулатора;
       - Превишаване на скоростта;
       - Превантивни поддръжки на автомобила.
  • Генериране на справки за възникнали събития и аларми за определен период;
  • Автоматична идентификация на водача чрез RFID карта;
  • Дефиниране обекти на електронната карта;
  • Информация за шофьора;
  • Информация за автомобила;
  • Различни нива на достъп за потребителите;
  • Обмен на данни с други софтуерни системи;

  Преимущества:
  • Софтуерната част може да бъде внедрена без инсталиране на допълнителен софтуер;
  • Възможност за достъп по всяко време от всеки компютър, чрез стандартен Интернет браузър;
  • Неограничен брой потребители с различни права;
  • Автоматично актуализиране на географските карти;
  • Автоматично архивиране на база данни;
  • Архив на маршрутите за неограничен период;
  • Възможност за прехвърляне на данни от и към други софтуерни системи за мениджмънт на автомобилни паркове.