More SNet Ltd. @ !

УслугиЗа Вас - нашите бъдещи и настоящи клиенти ние от „ЕС НЕТ” сме способни да предложим богат и качествен спектър от GPS, GPRS и IT услуги, използвайки най-новите технологии и софтуерни инструменти. Гарантирано качество и бързо решение на всички технически проблеми!

Фирмата ни предоставя GPS услуги за контрол автопаркове, което позволява по-добра и бърза логистика, намаляване на разходите, контрол над работата на операторите и управление на персонала и логистиката.

Фирмата ни разработва и монтира универсални телеметрични устройства, които позволяват дистанционен контрол и отчитане на различни електронни устройства, чрез LAN и GPRS преносна среда, което води до намаляване на критичните точки и загубите и управление на риска в производствения процес.

Екипът ни от програмисти може да разработи за Вас интегрирани системи за сигурност и мениджмънт (ISM, CRM и др.) съобразени с вашите нужди. Да развие и осигури поддръжката на IP комуникационни системи и комуникационни връзки, хардуерни системи за дистанционен контрол и наблюдение. Може да разработи и внедри софтуер за многофирмено специфично складово стопанство, системи за дистанционно управление на дома и др.