GPS системи

Автоматизирана GPS информационна система за мониторинг и контрол на транспортни средстваV2M е специално разработена за мониторинг на авто-паркове независимо от вида и броя на превозните средства. Системата гарантира пълен контрол и отлична координация при управлението на транспортни средства, както в частния, така и в публичния сектор. Тя е незаменима при отдаването на обществени дейности на частни фирми и контрола при изпълнението на сключените договори.

Системата се състои от хардуерна и софтуерна част.

Хардуерната част представлява мултифункционално GPS устройство, което се монтира в автомобила, събира и кодира постъпващата от сателитите информация, както и данните от включени към устройството външни датчици и я изпраща посредством GPRS канал и Интернет до специален сървър с високо ниво на защита.

Софтуерната част представлява WEB базирано приложение (не се налага инсталиране на допълнителен софтуер), предоставящо защитен достъп до данните посредством WEB страница от всеки компютър имащ връзка с интернет чрез стандартен WEB браузър. Осигурява информационно обслужване на основните дейности по планиране, експлоатация и отчет на работата на авто-парковеИзползвайки системата V2M, Вие получавате следните възможности:

 • Постоянно наблюдение на всички параметри;
 • Съхраняване и анализ на получената информация;
 • Изготвяне на пътни листа;
 • Изготвяне на справка за изминат маршрут в и извън работно време;
 • Изготвяне на цялостни справки за направен маршрут;
 • Генериране на пълен отчет за избран минал период за всички автомобили и шофьори;
 • Асоцииране на събития към МПС, като системата автоматично алармира при възникване на някое от тях
 • Генериране на справки за възникнали събития и аларми за определен период;
 • Автоматична идентификация на водача чрез RFID карта;
 • Дефиниране обекти на електронната карта;
 • Информация за шофьора;
 • Информация за автомобила;
 • Различни нива на достъп за потребителите;
 • Обмен на данни с други софтуерни системи;

Преимущества:

 • Софтуерната част може да бъде внедрена без инсталиране на допълнителен софтуер;
 • Възможност за достъп по всяко време от всеки компютър, чрез стандартен Интернет браузър;
 • Неограничен брой потребители с различни права;
 • Автоматично актуализиране на географските карти;
 • Автоматично архивиране на база данни;
 • Архив на маршрутите за неограничен период;
 • Възможност за прехвърляне на данни от и към други софтуерни системи за мениджмънт на автомобилни паркове.

 
 
 

GPS системи

Автоматизирана GPS информационна система за мониторинг и контрол на транспортни средстваV2M е специално разработена за мониторинг на авто-паркове независимо от вида и броя на превозните средства. Системата гарантира пълен контрол и отлична координация при управлението на транспортни средства, както в частния, така и в публичния сектор. Тя е незаменима при отдаването на обществени дейности на частни фирми и контрола при изпълнението на сключените договори. Системата се състои от ...
Виж повече  

IT услуги

Динамиката на пазара на ИТ услугите налага и постоянно разширяване на портфолиото на фирмата. Дружеството е ориентирано към създаване и изграждане на IT проекти: : Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи; Безжичнa свързаност; Асемблиране на сървърни и компютърни конфигурации; Интернет и вътрешно мрежова сигурност; Мониториране; Консулатации.  
Виж повече  

Системи за сигурност

Комплексът от услуги на дружеството обхваща всички етапи по оптимизиране на системата за сигурност: Извършване на експертна оценка, както и точна диагностика на състоянието на наличното техническо оборудване; Провеждане на консултации, за да се установят коректно техните конкретни нужди и очаквания, като се има предвид спецификата на извършваните от тях дейности; Изготвяне на професионално обосновани и адекватни предложения за оптимизиране на системата за ...
Виж повече