IT услуги

Динамиката на пазара на ИТ услугите налага и постоянно разширяване на портфолиото на фирмата. Дружеството е ориентирано към създаване и изграждане на IT проекти: :

  • Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи;
  • Безжичнa свързаност;
  • Асемблиране на сървърни и компютърни конфигурации;
  • Интернет и вътрешно мрежова сигурност;
  • Мониториране;
  • Консулатации.
 
 

GPS системи

Автоматизирана GPS информационна система за мониторинг и контрол на транспортни средстваV2M е специално разработена за мониторинг на авто-паркове независимо от вида и броя на превозните средства. Системата гарантира пълен контрол и отлична координация при управлението на транспортни средства, както в частния, така и в публичния сектор. Тя е незаменима при отдаването на обществени дейности на частни фирми и контрола при изпълнението на сключените договори. Системата се състои от ...
Виж повече  

IT услуги

Динамиката на пазара на ИТ услугите налага и постоянно разширяване на портфолиото на фирмата. Дружеството е ориентирано към създаване и изграждане на IT проекти: : Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи; Безжичнa свързаност; Асемблиране на сървърни и компютърни конфигурации; Интернет и вътрешно мрежова сигурност; Мониториране; Консулатации.  
Виж повече  

Системи за сигурност

Комплексът от услуги на дружеството обхваща всички етапи по оптимизиране на системата за сигурност: Извършване на експертна оценка, както и точна диагностика на състоянието на наличното техническо оборудване; Провеждане на консултации, за да се установят коректно техните конкретни нужди и очаквания, като се има предвид спецификата на извършваните от тях дейности; Изготвяне на професионално обосновани и адекватни предложения за оптимизиране на системата за ...
Виж повече