Телеметрични устройства

ITM12 - GPRS Индустриално телеметрично устройство

Предназначение на крайно устройство ITM12 - Крайно устройство е предназначено за събиране, обработка, конвертиране на аналогово/цифрови сигнали и предаване/приемане  на информация посредством GPRS-DATA мрежа към централизирана система за мониторинг и управление на отдалечени процеси.

Принцип на функциониране - Описаното крайно устройство приема и буферира данни от отдалечени устройства (системи) посредством 16 бр. произволно конфигурируеми входно/изходни (I/O) , 8бр. аналогови  и  1бр. серийни порта. Конвертиране на получената данни в TCP формат и предаване им към централен работен и резервен сървър от състава на система за мониторинг и управление на процеси, посредством IP socket по TCP/IP протокол.  
Конфигурането на устройството от потребителя е реализирано посредством потребителски WEB интерфейс. 

Технически параметри:

 • Захранващо напрежение  9.5 - 16V.
 • Консумирана енергия 110mA max. Средна консумация при 12V на ITM12-GPS е около 150мА с GPS модул.
 • Мрежовият интерфейс е GPRS-DATA,3G,SMS.
 • 6 независими или едновременни IP сесии.
 • Двупосочна комуникации с MUX сървъра
 • Портове за активиране на резервиращ IP модул.
 • Приемане на команди по IP и/или SMS, дистанционно обновяване на фърмуер.
 • Хардуерен RS-232 с нива 0/3.3V (отделен куплунг), Baud Rate: 300÷115200 bps;
 • Опция (модул) с телефонен DTMF протоколен декодер Ademco contact ID
 • 8 бр. аналогови входа с нива 0÷3.3V 8 с 10bit АЦП
 • 16 бр. произволно конфигурируеми цифрови (входове с максимален работен ток 5 mA.) или (изходи с максимален работен ток 250 mA. ).
 • Индикация LED (Link, Serwer Activity, Power, DTR, GPRS NETWORK). Когато няма линк, свето диодът премигва периодично, чрез което се индицира наличието на захранване.
 • Габаритни размери: 124 x 72 x 30 mm.
 • Маса: 180.0 gr.

 

LAN-11 - Индустриално телеметрично устройство

Предназначение на крайно устройство LAN-11 - Крайно устройство е предназначено за събиране, обработка, конвертиране на аналогово/цифрови сигнали и предаване/приемане  на информация посредством IP мрежа към централизирана система за мониторинг и управление на отдалечени процеси.

Принцип на функциониране - Описаното крайно устройство приема и буферира данни от отдалечени устройства (системи) посредством 16 бр. произволно конфигурируеми входно/изходни (I/O) , 8бр. аналогови  и  1бр. сериини порта. Конвертиране на получената данни в TCP формат и предаване им към централен работен и резервен сървър от състава на система за мониторинг и управление на процеси, посредством Ethernet интерфейс по TCP/IP протокол. Защита на предаваната информация по IP мрежата и достъпа до устрийството се осигурява посредсвом 2бр. предварително зададени от потребителя MAC адреса в менюто за конфигурация, поддържа 802.1q VLAN тагнати пакети в целия обхват 0 – 4095.
Конфигурането на устройството от потребителя е реализирано посредством потребителски WEB интерфейс. 
Осигурява защита на достъпа чрез персонално потребителско име и парола, а също така по МАК адрес от потрбителя. (Устройството отговаря на заявки по мрежата само от МАК адрес, които е предварително зададен в конфигурацията от потребителя).

Технически параметри:

 • Захранващо напрежение  9.5 - 16V.
 • Консумирана енергия 150mA max. Средна консумация при 12V на IPM е около 100мА. 
 • Мрежовият интерфейс е 10Mbit/s Ethernet без Cross Over Auto Detect.
 • Хардуерен RS-232 с нива 0/3.3V (отделен куплунг), Baud Rate: 300÷230 400 bps; (Възможност за комплектоване с телефоннен DTMF протоколен декодер Ademco contact ID)
 • 8 бр. аналогови входа с нива 0÷3.3V 8 с 10bit АЦП
 • 16 бр. произволно конфигурируеми цифрови (входове с максимален работен ток 5 mA.) или (изходи с максимален работен ток 250 mA. ).
 • Индикация LED (Link, Serwer Activity, Power, DTR). Когато няма линк, светодиодът премигва периодично, чрез което се индицира наличието на захранване.
 • Габаритни размери: 124 x 72 x 30 mm.
 • Маса: 158.0 gr.

 

 
 

GPS системи

Автоматизирана GPS информационна система за мониторинг и контрол на транспортни средстваV2M е специално разработена за мониторинг на авто-паркове независимо от вида и броя на превозните средства. Системата гарантира пълен контрол и отлична координация при управлението на транспортни средства, както в частния, така и в публичния сектор. Тя е незаменима при отдаването на обществени дейности на частни фирми и контрола при изпълнението на сключените договори. Системата се състои от ...
Виж повече  

IT услуги

Динамиката на пазара на ИТ услугите налага и постоянно разширяване на портфолиото на фирмата. Дружеството е ориентирано към създаване и изграждане на IT проекти: : Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи; Безжичнa свързаност; Асемблиране на сървърни и компютърни конфигурации; Интернет и вътрешно мрежова сигурност; Мониториране; Консулатации.  
Виж повече  

Системи за сигурност

Комплексът от услуги на дружеството обхваща всички етапи по оптимизиране на системата за сигурност: Извършване на експертна оценка, както и точна диагностика на състоянието на наличното техническо оборудване; Провеждане на консултации, за да се установят коректно техните конкретни нужди и очаквания, като се има предвид спецификата на извършваните от тях дейности; Изготвяне на професионално обосновани и адекватни предложения за оптимизиране на системата за ...
Виж повече