За нас

„ЕС НЕТ” ЕООД е основана през 2001г. и е специализирана в областта на компютърните и комуникационни системи. Дейността си фирмата започва с доставки на персонални компютри, периферни устройства, отделни модули, комуникационни продукти и софтуер.

„ЕС НЕТ” ЕООД ориентира фирмената си политика към предлагане както на висококачествени продукти на водещи световни производители, така и към комплексно обслужване на своите клиенти, с което да бъдат задоволени напълно техните нуждите.

Динамиката на пазара на ИТ услугите налага разширяване на порт фолиото на фирмата. Дружеството се ориентира и към проектиране и изграждане на проекти в сферата на комуникациите - изграждане на структурни кабелни системи, безжични връзки, VoIP, доставка на Интернет и др.

„ЕС НЕТ” ЕООД има добри делови отношения с най-сериозните дистрибутори на компютърна и комуникационна техника и софтуер на пазара (МОСТ КОМПЮТЪРС ООД, НЕТ ИС ООД, БИ ЕМ ДЖИ ООД, СИМЕНС ЕООД и др.), което гарантира качеството на доставките и отлична след продажбена поддръжка.

Нашата мисия

През своето динамично развитие фирмата се структурира и позиционира така, че да отговаря на всички изисквания и промени, настъпващи на пазара на информационните технологии.

„ЕС НЕТ” ЕООД се стреми да предлага надеждни и ефективни решения на своите клиенти, които максимално да отговарят на техните очаквания и нужди и да бъдат използвани достатъчно дълго и безпроблемно.